Theorie & Methoden

BlueSuit heeft het inzicht dat alle financiƫle rapportages een samenhang hebben.

Algemeen

 

Zo is onze dividendtoets slechts een negatief van een financieringsaanvraag en wordt de vermogenskostenvoet uit onze waarderingen als onderdeel van de spreidingsmaatstaf gebruikt voor onze liquiditeitsprognose. Dit geeft ons de mogelijkheid ondernemingen op een zeer nauwkeurige manier te analyseren die nog nauwelijks wordt gebruikt. Voordelen zijn een groter inzicht in samenhang hoge efficiëntie en dus lage kosten. Deze combinatie van inzichten heeft voor een aantal klanten tailor-made oplossingen gegenereerd die nieuwe inzichten hebben gegeven. Ten aanzien van de klassieke producten zoals hieronder besproken hebben wij natuurlijk ook deze inzichten gebruikt maar komen wij tegemoet aan de roep oplossingen voor specifieke problemen te bieden.

 

Dividenduitkering en aansprakelijkheid

Dit product toont in de praktijk aan dat economische begrippen en theorieën niet voldoende zijn. Juridische kennis gecombineerd met kennis van financiën vormt de ruggengraat van dit product. Sinds de wetswijzigingen van oktober 2012 kan men niet voorzichtig genoeg zijn als men dividend uitkeert. Dat het storten van € 18.000,= bij de oprichting van een b.v. niet langer is vereist moet bij de meeste ondernemers als een rood lampje doen gaan branden. Nee, geen free lunch! Aansprakelijkheid bij bestuurders aandeelhouders en ondernemers neer leggen die te goeder trouw handelen is makkelijker dan ooit. Dit product incorporeert objectiviteit, volledigheid en het vastleggen van financiële beslissingen met de wederom de sterkste theorien op het gebied van prognosticeren.

 

Waardebepaling

 

Bij waardebepalingen kiezen wij voor de sterkste theorieën. Zo zijn wij geen voorstander van build-up methodes of het hanteren van multiples. Ondanks negatieve publiciteit in de jaren ‘90 vinden wij genoeg basis in recentere onderzoeken naar CAPM en zien wij cashflow als de enige reële basis in de economie. Daarnaast hebben wij concepten ontwikkeld als “implied-wacc” en “implied cost of equity” en volgen wij nauwkeurig de inzichten verkregen in nieuwe studies naar diverse discounts en premiums.

 
Financieringsaanvraag


Als Fin Tech bedrijf volgen wij graag de laatste inzichten ten aanzien van de visie van onder meer banken op de financiering van ondernemingen. Dit zorgt voor een algoritme dat alle oude en nieuwe waarheden van banken incorporeert en vertaalt naar een rapportage. Zo wordt onze cliënten de beste kans op financiering geboden. Innovaties als bestaansduur en vermogenskostenvoeten inbrengen in kansberekening zorgen ervoor dat wij de procentuele kans op het overschrijden van financieringslimieten met hoge waarschijnlijk in beeld kunnen brengen. Dit stelt ons in staat zowel financiers alsmede ondernemingen te waarschuwen en aan te geven welke acties op financieringsgebied wenselijk zijn.