Veelgestelde vragen

Deze worden hier beantwoord. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

BlueSuit waardebepaling

 

Waarom heb ik een waardebepaling nodig?

Indien u uw bedrijf wilt verkopen, indien iemand zich wil inkopen of uitkopen, om medewerkers te laten toetreden in uw bedrijf, ndien er geschillen ontstaan met de fiscus of juridische problemen als gevolg van een scheiding of een ruzie tussen aandeelhouders.

Welke methode wordt gebruikt door BlueSuit?

BlueSuit berekent de waarde van de onderneming via de Discounted Cash Flow-Entity methode (DCFE). Tegelijkertijd draait op de achtergrond de DCF Equity en een Economic Value Added (EVA) model mee ter controle. De DCFE methode is gekozen voor zijn theoretische kracht en goede uitlegbaarheid. Kijk hier voor meer informatie over de theorie en methoden.

Is waarde hetzelfde als de prijs?

Nee, de waarde is berekend alsof een financiële niet-strategische koper koopt. De prijs hangt hiermee zeker samen, maar is zoals met alles afhankelijk van het aantal vergalijkbare aanbieders en het aantal kopers. Ook is het voor de prijs van belang of een koper synergie voordelen kan behalen. Als voorbeeld kunt u naar het kopen van een huis kijken. De waarde wordt berekend, echter bepaald de markt (vraag en aanbod) veelal de prijs.  

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem contact met ons op.

BlueSuit financieringsaanvraag

 

Waarom heb ik een BlueSuit financieringsaanvraag nodig?

Bij een financieringsbehoefte doet een goede onderbouwing uw kansen sterk toenemen. BlueSuit weet precies waar financiers op letten. Een overtuigende aanvraag bespaart u veel inspanning en tijd.

Wat als ik niet zeker weet of ik financiering nodig heb?

Ook dan is een BlueSuit Financieringsaanvraag van grote waard. De vraag is of u huidige leningen voldoende liquiditeit garanderen voor de toekomst. Een BlueSuit Financieringsaanvraag vertelt u met grote betrouwbaarheid of en wanneer u een tekort kunt verwachten. De grootste problemen voor ondernemingen ontstaan als een tekort te laat wordt voorzien. Een financier reageert veel positiever op een onderneming die de toekomst goed in het oog houdt.

Hoe berekent BlueSuit het benodigde financieringsbedrag?

BlueSuit maakt gebruik van eigen ontwikkelde algoritmes. Hiermee wordt tot twee jaar vooruit een objectieve prognose van de liquiditeit gemaakt. Eventuele tekorten worden geidentificeert. Zo biedt een BlueSuit Financieringsaanvraag een financier ook langer termijn inzicht in uw financieringsbehoefte en terugbetaalcapaciteit.

Kan ik met een BlueSuit Financieringsaanvraag rechtstreeks naar een investeerder of bank stappen?

Jazeker. Het rapport is zo opgesteld dat iedere financiële partij direct kan zien wat en hoe uw financiële behoefte er uit ziet. Omdat BlueSuit ook het soort lening of vermogen identificeert weet u ook meteen waar u het best terecht kan.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem contact met ons op.

BlueSuit uitkeringstoets

 

Mijn onderneming keert dit jaar dividend uit. Moet ik een uitkeringstoets aanvragen?

Ja, U bent sinds 1 oktober 2012 verplicht om een uitkeringstoets te laten uitvoeren indien u een onttrekking doet in een b.v.. Als aandeelhouder of bestuurder bent u aansprakelijk als de b.v. binnen 12 maanden failliet gaat als gevolg van de onttrekking. De eisende partij zal u dan direct aansprakelijk stellen voor de onttrekking en de gevolgschade. Met een BlueSuit rapportage kunt u aantonen dat uw onttrekking gebaseerd was op een deugdelijk en onafhankelijk rapport. Dat versterkt uw positie behoorlijk. 

Vrijwaart een BlueSuit rapport mij van rechtsvervolging als gevolg van faillissement?

Nee, een BlueSuit rapportage is geen verzekering noch een garantie. Wel zal een mogelijke aansprakelijkheidsstelling, als u naar eer en geweten heeft gehandeld, uit hoofde van een dividenduitkering zeer onwaarschijnlijk worden. Uiteraard is onderdeel van het juiste handelen het volgen van het dividend advies aangegeven in het BlueSuit rapport.

Wat berekent een BlueSuit uitkeringstoets?

BlueSuit kijkt in detail naar het historisch verloop van alle relevante elementen die de toekomstige cashflow van uw onderneming kunnen beïnvloeden. Het rapport geeft een prognose voor de cashflow in het lopende boekjaar en het boekjaar daarna, zodat u weet hoe hoog de uitkering kan zijn zonder de continuïteit van de onderneming in gevaar te brengen.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem contact met ons op.